ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σπουδές στη Βουλγαρία

 

Ιατρική στη Βουλγαρία

Οδοντιατρική στη Βουλγαρία

Φαρμακευτική στη Βουλγαρία

Κτηνιατρική στη Βουλγαρία

Παιδαγωγικά και άλλες σχολές στη Βουλγαρία.

Μπορείτε να σπουδάσετε σε αγγλόφωνα και βουλγαρόφωνα πανεπιστήμια.

Υπάρχουν δίδακτρα από 3000€ έως 8000€ το χρόνο ανάλογα με τη σχολή. Τα βουλγαρόφωνα πανεπιστήμια είναι κατά 1000€ πιο κάτω.

 

Τα διπλώματα είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Τα κέντρα ξένων γλωσσών Ορίζοντες μπορούν να σας βοηθήσουν σ' όλες τις διαδικασίες προετοιμασίας των πιστοποιητικών σας έως και την εγγραφή σας. Σας προετοιμάζουν στη γλώσσα και στην ορολογία και σας συνοδεύουν στη Βουλγαρία για την εγγραφή σας καθώς και για την εύρεση κατοικίας.