Νορβηγικά

Η Νορβηγική γλώσσα ανήκει στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών και ειδικότερα στις βορειογερμανικές γλώσσες. Ομιλείται από περίπου 5 εκατομμύρια ανθρώπους, κάτοικοι της Νορβηγίας, όπου είναι και η επίσημη γλώσσα. Τα Νορβηγικά έχουν 2 επίσημες μορφές τη Bokmål και τη Nynorsk. Ακόμη υπάρχουν η ανεπίσημη γραπτή μορφή Riksmål (κυριολεκτικά "εθνική γλώσσα") που είναι συντηρητικότερη μορφή της Bokmål  και η ανεπίσημη Hοgnorsk, που είναι πιο συντηρητική από τη Νεονορβηγική. Τα Bokmål μιλιούνται από το 85 με 90% του συνολικού πληθυσμού της Νορβηγίας, αλλά είναι τόσο κοντά με τη Δανική που θα μπορούσαν οι δύο γλώσσες να θεωρηθούν διάλεκτοι μίας γλώσσας. Αντίθετα τα Nynorsk  που μιλιούνται μόνο από το 10% του πληθυσμού, έχουν πολλά κοινά με την Ισλανδική και τη Φεροϊκή. Γενικά όλες οι μορφές των Νορβηγικών παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία με τη Δανική και  Σουηδική γλώσσα κι έτσι Σουηδοί, Νορβηγοί και Δανοί μπορούν να επικοινωνούν με ευκολία. 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΩΝ

 

   Κοινό Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Αναφοράς

 

Διπλώματα Νορβηγικών

A1

Στοιχειώδης γνώση

 ---

Α2

Βασική γνώση

Språkprøven i norsk

for voksne innvandrere A2

Β1

Μέτρια γνώση

Språkprøven i norsk

for voksne innvandrere B1

Β2

Καλή γνώση

---

C1

Πολύ καλή γνώση

Test  i norsk, høyere nivå C1

C2

Άριστη γνώση

---

Οι εξετάσεις διεξάγονται μια φορά τον χρόνο στην Αθήνα.