Ολλανδικά

Τα Ολλανδικά (Nederlandsανήκουν στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, στην υποομάδα των γερμανικών γλωσσών. Είναι λοιπόν μία δυτικογερμανική γλώσσα. Γεννήθηκε από τα Κάτω Γερμανικά, τα οποία μιλιούνταν και μιλιούνται ακόμη στην Βόρεια Γερμανία.

Ομιλείται βασικά στην Ολλανδία που είναι και η μητρική γλώσσα των 22 εκατομμυρίων κατοίκων της, το Βέλγιο (στο φλαμανδικό τμήμα της χώρας) και στο Σουρινάμ. Και στην Αρούμπα, τις Ολλανδικές Αντίλλες. Τα ολλανδικά είναι επίσης μητρική γλώσσα περίπου 6 εκατομμυρίων Βέλγων και Φλαμανδών

Στη Νότια Αφρική και στην Ινδονησία (παλιά αποικία της Ολλανδίας), τα Ολλανδικά χρησιμοποιούνται ως γλώσσα-πηγή για τη δημιουργία λέξεων. 

Το 2005, η Ολλανδική γλώσσα διδασκόταν σε περίπου 40 χώρες, σε 220 πανεπιστήμια.

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΩΝ

 

Τα διπλώματα που παρέχονται είναιαναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Ολλανδίας και το ICE, (Bureau for Intercultural Evaluation).

Επιπέδων Α2, Β2 και Γ1