Διδασκαλία της βουλγαρικής γλώσσας.

Ολιγομελή τμήματα ή ατομικά μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας.