Διδασκαλία της αλβανικής γλώσσας.

Ολιγομελή τμήματα ή ατομικά μαθήματα αλβανικής γλώσσας.