Διδασκαλία της Κορεατικης γλώσσας.

Ολιγομελή ή ατομικα τμήματα Κορεατικών σπουδών.