Διδασκαλία της Ινδονησιακής γλώσσας.

Ολιγομελή ή ατομικα τμήματα Ινδονησιακών σπουδών.