Διδασκαλία της βουλγαρικης γλώσσας.

Ολιγομελή ή ατομικα τμήματα βουλγαρικών σπουδών.

 

 

Χορήγηση πιστοποιητικών βουλγαρικής γλωσσομάθειας για σπουδές στην Βουλγαρία.