Διδασκαλία της σέρβικης γλώσσας.

Ολιγομελή τμήματα ή ατομικά μαθήματα σέρβικης γλώσσας.