ΤΣΕΧΙΚΑΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΣΕΧΙΚΩΝ

Τα πτυχία που παρέχονται στα Τσέχικα είναι τα ακόλουθα:

   Κοινό Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Αναφοράς

 

Διπλώματα Τσέχικων

A1

Στοιχειώδης γνώση

CCE-A1

Α2

Βασική γνώση

CCE-A2

Β1

Μέτρια γνώση

CCE-B1

Β2

Καλή γνώση

CCE-B2

C1

Πολύ καλή γνώση

CCE-C1

 

 

 

 

 

 

Τα πτυχία Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince (CCE) παρέχονται από το Charles University στην Πράγα καθώς δεν διεξάγονται ακόμα εξετάσεις στην Ελλάδα. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών μας πραγματοποιούν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Πράγα κατά την διάρκεια των οποίων όσοι σπουδαστές μας επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

Ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στην Τσεχική Δημοκρατία

Τετάρτη 25 Ιούλη, 2012 - 10:00 π.μ.
Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

Πέμπτη 23 Αυγούστου, 2012 - 10:00 π.μ.
Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

Σάββατο 3 Νοεμ 2012 - 10:00 π.μ.
Α2, Β1, Β2, Γ1 επίπεδα μόνο Hloubetinska 78/26, Πράγα 9, Δημοκρατία της Τσεχίας 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.