Διδασκαλία της Κροατικής γλώσσας.

Ολιγομελή ή ατομικα τμήματα Κροατικών σπουδών.

 

 

Χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για σπουδές στην Κροατία.