ΠΟΛΩΝΙΚΑ

Τα πολωνικά (polski, język polski, polszczyzna) είναι η επίσημη γλώσσα της Πολωνίας. Τα Πολωνικά είναι ο βασικός εκπρόσωπος του Λεχιτικού κλάδου των Δυτικών Σλαβικών γλωσσών. Έχουν την καταγωγή τους στις περιοχές της σημερινής Πολωνίας από διάφορες τοπικές Δυτικές Σλαβικές διαλέκτους. Αν και πλέον δεν είναι τόσο δημοφιλή εξαιτίας κυρίως της επίδρασης της Ρωσικής γλώσσας, μερικές φορές ομιλείται ακόμα ή τουλάχιστον είναι κατανοητή στις δυτικές συνοριακές περιοχές με την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Λιθουανία ως δεύτερη γλώσσα.

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΩΝ

Στα Πολωνικά παρέχονται 3 πτυχία αναγνωρισμένα από το Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie.

   Κοινό Ευρωπαϊκό

Πλαίσιο Αναφοράς

 

Διπλώματα Πολωνικών

Α2

Βασική γνώση

-

Β1

Μέτρια γνώση

POZIOM PODSTAWOWY –B1

Β2

Καλή γνώση

POZIOM SREDNI OGOLNY –B2

C2

Άριστη  γνώση

POZIOM ZAAWANSOWANY –C2

 

 

 

 

ΑΡΧΑΡΙΩΝ (A2)

Ο σπουδαστής σ’ αυτό το επίπεδο  εισάγεται  στις βασικές έννοιες, γραμματικές - συντακτικές δομές της γλώσσας και έρχεται  σε επαφή με την κουλτούρα της. Ακόμη  είναι σε θέση να γνωρίζει ένα επαρκές λεξιλόγιο ώστε να καλύπτει τις επικοινωνιακές του ανάγκες σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

 ΜΕΣΩΝ (Β2) 

 Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, βελτιώνει  την προφορά του, εμβαθύνει σε πιο πολύπλοκες γραμματικές και συντακτικές δομές. Ανταποκρίνεται με μεγάλη ευκολία σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας με Πολωνούς σε καθημερινές, πολιτιστικές, πολιτικές και γενικού ενδιαφέροντος συζητήσεις. Αποκτά άνεση στο γραπτό λόγο, είναι σε θέση να παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με επίκαιρα θέματα ή είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, μπορεί να καταλαβαίνει τις ταινίες στις οποίες δεσπόζει η καθημερινή γλώσσα, μπορεί να διαβάζει εφημερίδες, περιοδικά και λοιπό τύπο.


ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ (Γ1) 

 

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής έχει ολοκληρώσει τη γραμματική και το συντακτικό, μπορεί να χρησιμοποιεί με άνεση και ευελιξία  το γραπτό και προφορικό λόγο, να κατανοεί εύκολα εκφράσεις-ιδιωματισμούς, την αργκό (συνθηματική γλώσσα και νεωτερισμοί) καθώς και  το περιεχόμενο λογοτεχνικών κειμένων μεγάλης έκτασης. Έχει αποκτήσει πολύ καλή γνώση της πολωνικής  γλώσσας.