Διδασκαλία της Ουγγαρικής γλώσσας.

Ολιγομελή ή ατομικα τμήματα σπουδών.

 

 

Χορήγηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας για σπουδές στην Ουγγαρία.